Správa a inkaso pohledávek

Early collection

 • sms
 • e-mail
 • dopisy
 • vyhledávání kontaktů

Late collection

 • osobní návštěva dlužníků
 • zajištění podpisu uznání dluhu
 • uzavírání splátkových kalendářů formou notářských zápisů
 • jednání s policíí ČR

Legal collection

 • podávání rozhodčích a soudních žalob
 • zajištění exekucí v součinnosti s exekutorskými úřady

Doplňkové služby

Vymáhání pohledávek po neúspěšném řešení interním nebo externím subjektem

 • osobní návštěva dlužníků
 • zajištění podpisu uznání dluhu
 • uzavírání splátkových kalendářů formou notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti
 • zjištění majetkových poměrů dlužníka pro případné podání soudní nebo rozhodčí žaloby (bydliště, solventnost, pořízení fotodokumentace objektu v majetku dlužníka)

Ostatní služby

 • odtahová služba
 • velkoplošné odstavné parkoviště
 • příprava vozů k prodeji
 • zhodnocení vozidel (opravy)
 • zajištění STK

Etický kodex

 1. Přísně dodržujeme platné zákony ČR.
 2. Všechny získané informace jsou získávány a chráněny v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 3. Dbáme na své dobré obchodní jméno, vlastní pověst a dobré jméno klienta.
 4. Vyvíjíme maximální snahu o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení pohledávek klientů.
 5. Dbáme na řádné proškolení našich zaměstnanců.
 6. Neseme plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců.
 7. Vedeme průhledné a pravdivé účetnictví.
 8. Dodržujeme osobní nedotknutelnost dlužníka za každých podmínek.
 9. Je pro nás nepřijatelné jakékoli korupční jednání.

Reference

 • Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
 • ALD Automotive, s.r.o.
 • LeasePlan Česká republika s.r.o.
 • Agro Leasing s.r.o.
 • Raiffeisen Leasing s.r.o.
 • sAutoleasing a.s.